Dr Charles Apoki on RECALP NEXTGEN 2018 | KairoswebTV | premier online TV

You are watching Recalp NextGen 2018 as Dr Charles APOKI discuss on the topic 'ENTREPRENEURSHIP'

dr, charles, apoki, on, recalp, nextgen, 2018

Dr Charles Apoki on RECALP NEXTGEN 2018

Published by: KairoswebTV
Date: 06/24/2018
Views: 108
Embed

You are watching Recalp NextGen 2018 as Dr Charles APOKI discuss on the topic 'ENTREPRENEURSHIP'

Channels:
Tags: